+48 690 866 866

Dietetyka

Jak mawiał Hipokrates : Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem!

Jesteśmy w pełni zgodni z Hipokratesem, dlatego nieprzypadkowo misją naszej firmy jest promocja zdrowego żywienia na wielu płaszczyznach. Po pierwsze to żywienie zbiorowe placówek edukacyjnych, dla których planujemy i dostarczamy zdrowe posiłki zgodne z nowymi wytycznymi dotyczącymi żywienia dzieci. Ten element naszej pracy jest przewodnim od wielu lat. Jeśli żywienie zbiorowe kształtuje nawyki żywieniowe, to działania edukacyjne przenoszą do domu zdrowe zachowania żywieniowe. Prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci, czy różnego rodzaju wykłady, warsztaty i pogadanki przybliżamy tematykę zdrowego żywienia najmłodszym. Trzecim nowym elementem naszej działalności jest komercyjne poradnictwo dietetyczne, o którym napiszemy już wkrótce. Ecoss to zbilansowane żywienie zbiorowe, bezpośrednia edukacja, a już niedługo poradnia dietetyczna w szczególności dedykowana dzieciom!